Çağrı Metni

Değerli bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, uygulamacılar ve öğrenciler,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde düzenlenen KAYFOR22 etkinliği kapanış oturumunda alınan kararla KAYFOR 23’ün, 26-28 Ekim 2023 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde yapılmasına karar verilmiş ve  KAYFOR 23’ün ana teması “Cumhuriyet” olarak belirlenmiştir.

Türk yönetim tarihi, yazılı tarihin sayfalarına sığmayacak kadar uzak bir geçmişe dayanmaktadır. Bu köklü tarihe kıyasla, modern kamu yönetimi geleneğimiz elbette daha kısa bir periyoda karşılık gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde gelişmeye başlayan modern kamu yönetimi, Cumhuriyet idaresi ile birlikte taçlandırılmış ve bir asır içerisinde gelişerek, evrilerek ve dönüşerek yolculuğuna devam etmiştir. Türk kamu yönetimi, gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal, kültürel ve ekonomik dinamikleri, gerekse ülkenin bulunduğu coğrafyanın ve paydaşı olduğu uluslararası platformların etkisiyle farklı dönemlerde farklı fonksiyonlar kazanmış, kimi uygulamaları gelenekselleşirken kimileri tamamen yok olmuştur. Tüm bu bağlamları sebebiyle siyaset biliminden tarihe, uluslararası ilişkilerden ekonomiye kadar tüm sosyal bilimlerin merkezinde yer alan Türk kamu yönetimi için Cumhuriyet’in 100. yılında düzenlenecek olan KAYFOR 23, içinde yaşadığımız çağın siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarda tüm temel dinamiklerini belirleyen yeni sorunları ve tartışma alanlarını, bunların kamu yönetimine ve kamu politikalarına doğrudan ve dolaylı etkilerini, politika üretme süreçlerinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kurumsal yapıları ve bu yapıların kamu yönetimine getirdiği yeni yaklaşımları, yeni bakış açılarını, özgürleştirici ve kısıtlayıcı yönlerini, yeni kamu politikalarının üretim süreçlerini, sistem performansı, performans ölçümleri ve geri besleme gibi konularda uygulanan yöntemleri, bunların yeni toplumsal hareketler üzerindeki etkileri ve sonuçlarını interdisipliner bir bakış açısıyla incelemek, tartışmak, paylaşmak, yeni yol ve yöntemler keşfetmeye çabalamak ve bu amaçlar doğrultusunda oluşmakta olan literatüre katkıda bulunmak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı KAYFOR23, “Doçentlik Başvuru ve Akademik Atama-Yükselme Kriterleri” kapsamında uluslararası niteliğe sahip bulunmaktadır.

KAYFOR 23, Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Kamu Yönetimi’nin bir haritasını çıkarmak amacıyla siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi vb. disiplinler üzerine çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin, yerel ve merkezi yönetimlerde görevli uzmanlar ve iş dünyası temsilcilerinin kendi disiplinleri üzerinden geliştirdikleri fikir ve çalışmaları ile katılımlarına açıktır.

Prof. Dr. Hasan YAYLI
Kayfor23 Düzenleme Kurulu Başkanı