Yayın İmkanları

KAYFOR 23 YAYIN İMKANLARI

Kongreye gönderilen, hakem süreçleri tamamlanan ve sözlü olarak sunulan bildirilerin bildiri özetleri bildiri özetleri kitapçığı olarak yayımlanacaktır.

Ayrıca tam metin gönderen katılımcıların tam metinleri Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR)’nde hakem süreçlerinin tamamlanması halinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Dergi yayım ve yazım kuralları için https://dergipark.org.tr/tr/pub/kkujebpir adresi ziyaret edilebilir.