Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Hasan YAYLI                                (Kırıkkale Üniversitesi – KAYFOR23  Düzenleme Kurulu Başkanı)

Doç. Dr. Refik YASLIKAYA                         (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç.Dr. Vasfiye ÇELİK                                (Kırıkkale Üniversitesi)

Doç.Dr. Alper GÜRER                                  (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Buğra KÜÇÜK                (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Merve Suna Özel ÖZCAN  (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ŞAHBAZ                   (Kırıkkale Üniversitesi)

Dr. Arş. Gör. Aysema Pelin ŞAŞMAZ        (Kırıkkale Üniversitesi)

Arş. Gör. Meryem YILMAZ TOK                (Kırıkkale Üniversitesi)

Arş. Gör. Fatma Duygu ARSLAN               (Kırıkkale Üniversitesi)

Arş. Gör. Hazan GÜLER SARI                     (Kırıkkale Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Yasin Can GÖNÜLTAŞ           (Kırıkkale Üniversitesi)

Öğr. Gör. Hasan KAYA                                 (Kırıkkale Üniversitesi)